مشاهده اقساط پرداخت شده حق بیمه


 بیمه گذار محترم:


بیمه پاسارگاد ، به منظور ارج نهادن به اعتماد ارزشمند شما ،اقدام به راه اندازی


سامانه اطلاعات بیمه نامه مشتریان نموده است لذا:


بیمه گذاران عزیز می توانند ۷۲ ساعت پس از صدور بیمه نامه ،  با وارد نمودن


 شماره بیمه نامه و کد ملی ، اطلاعات بیمه نامه و اقساط پرداخت شده


حق بیمه خود را مشاهده نمایند.


نکته:


1-  با توجه به فرصت یکماهه درنظر گرفته شده برای بیمه گذاران عمر و تامین


      آتیه جهت پرداخت قسط حق بیمه ؛ دارندگان این نوع بیمه نامه پس از


        سپری شدن مدت یک ماه از دریافت آن می توانند از طریق این سیستم

        

        اطلاعات ، سوابق پرداخت حق بیمه خود را مشاهده نمایند .


2- در صورت عدم مشاهده اطلاعات بیمه ای خود و یا مشاهده مغایرت با بیمه


   نامه  با شماره تلفن های زیرتماس حاصل فرمایید.


 02188983532   و 02188983531