بینندگان محترم و عزیز :


*همانطوریکه می دانید  کسانی که الان زندگی مرفه و آرامی دارند

 

* بعلت دور اندیشی خود یا والدین شان بوده ،که این دور اندیشی و آینده نگری


   از سال ها قبل آغاز شده است


* می دانید که،این قطره قطره بارانه که، دریاها و اقیانوس را بوجودمی آورند.


* همانطوریکه اطلاع دارید با پس اندازهای اندک است که ،سرمایه عظیمی


  ایجاد می شود


 * و شما به خوبی آگاه هستیدکه، برای رسیدن به خواسته و آرزوها ،سرمایه


   نقش اصلی و تاثیر گذار دارد.


 *و در نهایت شما  بیننده محترم مطلع باشید که،


طرح بیمه زندگی و پس انداز طلایی بیمه پاسارگاد


مناسب ترین محل برای ذخیره پس اندازهای اندک اندک شماست.


((همین الان تماس بگیرید چون فردا خیلی دیره))


نماینده بیمه پاسارگاد فرزاد  09126183573