بیمه عمر وتامین آتیه بیمه پاسارگاد

آیا تمایل دارید خدمتی ماندگار برای اعضا خانواده و جامعه انجام دهید؟!!!پدر و مادر گرامی

سلام ،همانطوریکه بهتر ازبنده آگاه هستید فرزندان وکوچولوهای عزیزمان همانقدر که به آموختن

وپس انداز علم نیاز دارند و برای تحقق این نیاز، هزینه های زیادی نیز متحمل میشویم، برای تهیه

  مایحتاج خود درایام جوانی،اشتغال وازدواج ،به سرمایه زیادی نیز احتیاج خواهندداشت که برای

برآورده کردن این نیاز، ضروری و لازم است از همین حالا با پس اندازهای اندک وقطره ای ماهانه

به فکر اندوختن سرمایه ای کلان برای آن ایام فرزندانمان باشیم .

بیمه پاسارگاد برای تحقق وتامین سرمایه  موردنیاز تک تک افراد جامعه ازبدوتولد تا سن 70

سالگی،طرح بیمه عمروتامین آتیه رااجرا مینماید .به این ترتیب که فرد بیمه شده را هم تحت

پوشش بیمه قرارمیدهد و هم به حق بیمه های اندک ماهانه آنان سود پرداخت نموده و درپایان

قرارداد، سرمایه پس انداز شده شخص رابه خودش بر میگرداند.علاقمندان جهت آگاهی بیشتر

ضمن استفاده ازمطالب موجود سایت، با نماینده بیمه فوق تماس حاصل فرمایند.