بیمه عمر وتامین آتیه بیمه پاسارگاد

آیا تمایل دارید خدمتی ماندگار برای اعضا خانواده و جامعه انجام دهید؟!!!

بیمه پاسارگاد چندسالی است که بمنظورتامین سرمایه لازم جهت


ایجادآرامش و رفاه درجامعه ،طرح بیمه زندگی و تامین آتیه رابرای یکایک


افرادجامعه از هر سنی ، در دست اجرا دارد که خوشبختانه مورد استقبال


مردم آگاه و آینده نگر قرار گرفته لذا جهت آگاهی شماعزیزان منافع و


ویژگیهای طرح فوق به شرح زیر اعلام می گردد:


1-پرداخت 18الی 20 درصد سود به حق بیمه ی پرداختی .


2-پرداخت وام مکرر به میزان 90درصد سرمایه بیمه شده.


3-پرداخت هزینه های پزشکی در اثر حادثه.


4-و مزایا و ویژگیهای دیگر.بطورمثال:


شرکت بیمه پاسارگادبمنظور اندوختن سرمایه لازم جهت تامین هزینه های


سنگین ایام جوانی کودکان ،وهمچنین برای برخودار نمودن جوانان فعلی از


حقوق بالای دوران بازنشستگی ،متقاضیان را زیرپوشش خدماتومزایای


عمروتامین آتیه قرار داده ضمن ارائه خدمات بیمه ای ،به حق بیمه های


پرداختی آنان نیز،سود پرداخت نموده و در پایان قرارداد سرمایه  اندوخته


شده را یکجابه بیمه شدگان یا بازماندگان آنان بر می گرداند بطوریکه


مثلا اگریک کودک سه ساله با مبلغ پنجاه هزارتومان در ماه  نزد این بیمه،


بیمه شوددر مدت قراردادضمن برخورداری ازخدمات بیمهای،پس اندازی


حدودا مبلغ 870000000 تومان نزدبیمه پاسارگادخواهد داشت که با این


سرمایه به راحتی می تواند نیازهای ایام جوانی خودرا تامین نماید


تلفن تماس جهت مشاوره وکسب آگاهی بیشتر:


همراه: 09126183573   ثابت:02144846402  فرزاد