بیمه عمر وتامین آتیه بیمه پاسارگاد

آیا تمایل دارید خدمتی ماندگار برای اعضا خانواده و جامعه انجام دهید؟!!!

سخنی با پدرومادر مهربان:

1-نتیجه بررسی های انجام گرفته روی زندگی جوانان نشانگر این است که


متاسفانه اکثرجوانان پس از پایان تحصیلات ویا خدمت سربازی،برای شروع


کار ویا تشکیل زندگی مشترک,سایرنیازهای خود،سرمایه لازم ندارند که


نداشتن سرمایه باعث می شودکه فردنتواند به تصمیم وخواسته اساسی


خود که همانا(کار،ازدواج،مسکن،تحصیلات عالی و...) می باشد دست یابد


بنابراین به ناچار و برخلاف میل شان،عاطل و باطل چرخیده و وبال گردن


خانواده وجامعه شده وبه مشکلا تی از قبیل (بیکاری،نارحتی روحی،اعتیاد


وکارهای خلاف ،تن ندادن به ازدواج و...) گرفتار شوند.


2-پدرومادردانا وآینده نگربرای جلوگیری ازبروزچنین مشکلی با پس اندازهای


ماهانه ،پا به پای تحصیل،سرمایه ای نیز برای ایام جوانی فرزندشان


جمع آوری ومهیا می کنند.


 3-بنابراین به اطلاع والدین محترم می رساند که:بیمه پاسارگاد برای تامین


سرمایه لازم وکافی برای جوانان وسایرسنین مختلف جامعه،طرح بیمه عمر


وپس انداز طلایی تامین آتیه رادردست اجرادارد که خوشبختانه مورد


استقبال اولیا فهیم وآینده نگرقرارگرفته است.لذابه عنوان یک فرد


دلسوز وآگاه، به شما عزیزان پیشنهاد می نمایم:


از همین امروز به فکرپس اندازسرمایه برای آینده فرزند عزیزتانباشید.


چون علم بدون سرمایه موفقیتی ندارد.


 4-پس انداز درطرح (تامین آتیه فرزندان بیمه پاسارگاد) مناسب ترین محل


برای آینده همه اقشارجامعه مخصوصا کودکان ونوجوانان میباشدچون به


پول پرداختی شما،هم 18الی 20درصدسودمی دهد وهم بیمه شده در


مدت قرارداد ازخدمات وحمایت های بیمه بهره مند می شوند.


لذا همت وتصمیم شایسته شما موجب خواهد شد کودکان

فعلی که جوانان آینده ساز وسرمایه های ارزشمند کشور

عزیزمان می باشند با آرامش درس خوانده ودرآینده به کمک

سرمایه و توان خود به تصمیمات وخواسته هایشان عمل کنند.

انشاا...

 

*نماینده بیمه پاسارگاد آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان می باشد*


09126183573 و   44846402 021 فرزاد